યુરોપ ટુર

નોંધ : 

.    અમારા તરફથી બુક કરવામાં આવેલ પ્લેન, ટ્રેન, બસ, હોટેલ તેમજ અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનું બુકિંગ જે તે કારણો સર રદ થાય, સમય ફેરફાર થાય અથવા કોઈ પણ કુદરતી કે કુત્રિમ બનાવ બને તો જવાબદારી અમારી રહેશે નહિ. તેવા સંજોગો માં જેતે વધારાનો ખર્ચ થાય તે ગ્રાહકે જાતે ચૂકવવાનો રહેશે. આભાર 

.   જે સમયે બુકિંગ થશે ત્યાર ની કિંમત ગણાશે.

સિંગાપુર, મલેશિયા ટુર

સિંગાપુર, મલેશિયા ટુર

નોંધ : 

.    અમારા તરફથી બુક કરવામાં આવેલ પ્લેન, ટ્રેન, બસ, હોટેલ તેમજ અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનું બુકિંગ જે તે કારણો સર રદ થાય, સમય ફેરફાર થાય અથવા કોઈ પણ કુદરતી કે કુત્રિમ બનાવ બને તો જવાબદારી અમારી રહેશે નહિ. તેવા સંજોગો માં જેતે વધારાનો ખર્ચ થાય તે ગ્રાહકે જાતે ચૂકવવાનો રહેશે. આભાર 

.   જે સમયે બુકિંગ થશે ત્યાર ની કિંમત ગણાશે. ટુર દરમિયાન કોઈ પણ ફાઈનલ નિર્ણય ટુર મેનેજર નક્કી કરશે.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી

સરદાર સરોવર ડેમ, સેલ્ફી પોઇન્ટ અને વેલી Flowફ ફ્લાવર્સની મુલાકાત લો. ઇવનિંગ લેસર શો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર અંદાજિત લેસર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો સોમવાર સિવાય 
દરરોજ સાંજે યોજાય છે. રંગીન લેસર લાઇટિંગ સિસ્ટમ સાથે સરદાર પટેલના ઇતિહાસ અને જીવનનું ઉત્તમ વર્ણન, સ્વતંત્રતા ચળવળમાં તેમનું યોગદાન અને એક રાષ્ટ્ર તરીકે ભારતનું એકીકરણ. લાઇવ મ્યુઝિક સાથેડાઇનિંગ એરિયામાં ડિનર.