સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી

સરદાર સરોવર ડેમ, સેલ્ફી પોઇન્ટ અને વેલી Flowફ ફ્લાવર્સની મુલાકાત લો. ઇવનિંગ લેસર શો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર અંદાજિત લેસર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો સોમવાર સિવાય 
દરરોજ સાંજે યોજાય છે. રંગીન લેસર લાઇટિંગ સિસ્ટમ સાથે સરદાર પટેલના ઇતિહાસ અને જીવનનું ઉત્તમ વર્ણન, સ્વતંત્રતા ચળવળમાં તેમનું યોગદાન અને એક રાષ્ટ્ર તરીકે ભારતનું એકીકરણ. લાઇવ મ્યુઝિક સાથેડાઇનિંગ એરિયામાં ડિનર.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *